PODPORTE NÁS

Ako nám môžete pomôcť

Ak nám chcete pomôcť v našej každodennej práci s deťmi s PAS a ich rodinami alebo chcete podporiť naše osvetové a vzdelávacie aktivity, môžete tak urobiť formou sponzorského daru, darovaním 2 % percent dane alebo dobrovoľníckou činnosťou. Všetkým priaznivcom a sponzorom, ktorí našu činnosť podporili a podporujú patrí naša veľká vďaka, naša činnosť by bez Vás nebola možná!

Všetky získané prostriedky budú použité na skvalitnenie služieb pre ľudí s PAS a ich rodiny.

Pomôžte VIA ABA poukázaním 2% z dane

Venujte nám 2% z daní a pomôžte nám meniť životy detí s autizmom. Poskytnuté prostriedky budú použité na realizáciu intenzívnej terapeutickej práce s deťmi, vzdelávania pre rodičov aj odborníkov a ďalších aktivít v roku 2023 napr.:

 

  • materiálne vybavenie, hračky a edukačné materiály pre vzdelávacie centrá vo Zvolene, Košiciach a Martine
  • revitalizáciu vzdelávacích centier, aby sme mohli poskytovať kvalitnejšie služby deťom s PAS a ich rodinám
  • organizovanie intenzívnych workshopov vedených špičkovými odborníkmi zo zahraničia
  • spolupráca, podpora a vzdelávanie pedagógov, špeciálnych pedagogógov a asistentov pri integrácii a vzdelávaní detí s PAS

Vo svojom daňovom priznaní vyplňte naše údaje v časti 2% z dane, alebo použite pripravené formuláre: 

Názov: VIA ABA, o. z.

Sídlo: A. Hlinku 2317/34, 960 01 Zvolen

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 51018748

Potvrdenie_o zaplatení dane zo závislej činnosti

Vyhlasenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO