SPONZORI

Podporili nás a ďakujeme:

apríl 2022

Ďakujeme za finančný príspevok na pripravovaný projekt „Neviditeľní“

Výška finančnej podpory: 2300 eur
Za podporu ďakujeme: ML consortio s.r.o.


október 2022

Ďakujeme za finančný príspevok na pripravovaný projekt „Neviditeľní“

Výška finančnej podpory: 5000 eur
Za podporu ďakujeme: BUDAMAR LOGISTICS, a.s


máj 2021

Ďakujeme za finančný príspevok na pripravovaný projekt „Neviditeľní“

Výška finančnej podpory: 5000 eur
Za podporu ďakujeme: Nadácia SPP


jún 2021

Montáž klimatizačného zariadenia pre terapeutické centrum Abiatko v Košiciach.

Výška finančnej podpory: 5150 eur


október 2020

Realizácia ihriska pre deti v terapeutickom centre Abiatko v Košiciach. Pre naše deti bola z finančnej podpory vytvorená krásna oddychová zóna v záhrade, ktorá bude slúžiť na relax, a na rozvíjanie motorických zručností príjemnou a zábavnou formou. Zo získaných prostriedkov bol zakúpený drevený domček so šmýkalkou, trojhojdačka, lanový chodník, kladina, kladina na reťazi a trojhrazda.

Výška finančnej podpory: 5507 eur
Za podporu ďakujeme: ENERGYCO, Auguste Cryogenics SLOVAKIA, TP REAL, TS STEEL, DELPHINUS, FORD SZILCAR


28. november 2019

Ďakujeme medzinárodnej spoločnosti Inter Cars Slovenská republika v zastúpení pánom Branislavom Bučkom za pozvanie zúčastniť sa večerného programu konferencie a možnosť predstaviť činnosť a ciele VIA ABA, o.z. Všetky venované finančné prostriedky boli použité na terapeutické materiály a vybavenie terapeutických centier pre deti s autizmom vo Zvolene a Košiciach.

Výška finančnej podpory: 1750 eur

Za podporu ďakujeme: Inter Cars Slovenská republika


28. až 30. október 2019

3 dňový vzdelávací workshop „Intenzívny ABA/VB tréning pre pedagogických pracovníkov“ lektorovaný medzinárodne uznávaným odborníkom Michaelom Miklosom, BCBA. Workshopu sa zúčastnili pedagógovia, špeciálny pedagógovia, pracovníci centrier včasnej intervencie a rodičia detí s autizmom. Praktický trojdňový workshop bol zameraný na osvojenie si základných konceptov ABA, ale najmä na rozvíjanie praktických zručností účastníkov formou hier, cvičení a rolového prehrávania techník pri učení.


Výška finančnej podpory: 10 000 eur
Za podporu ďakujeme: BUDAMAR LOGISTICS, a.s  


10. až 12. jún 2018

V spolupráci s Masarykovou Univerzitou Brno 3 dňový vzdelávací workshop „Úvod do ABA vo vzdelávaní“ pre odborníkov a rodičov detí s autizmom, lektorovaný medzinárodne uznávaným odborníkom Michaelom Miklosom, BCBA.


Výška finančnej podpory: 5000 eur
Za podporu ďakujeme: TIDLY SLOVAKIA, a.s 


06. apríl 2018

„Vysvietime Zvolen na modro“ – pri príležitosti svetového dňa povedomia o autizme sme vo Zvolene pripravili deň otvorených dverí a program odborných prednášok v terapeutickom centre VIA ABA, zábavné popoludnie pre deti na námestí, večerný koncert Roberta Miklu a nakoniec slávnostné vysvietenie Zvolenského zámku na modro.  


1.až 3 november 2017

V spolupráci s Masarykovou Univerzitou sme zrealizovali v Brne 3 dňový vzdelávací workshop „Verbálne správania a iné dôležité zručnosti u detí s PAS a inými neurovývinovými poruchami“ lektorovaný medzinárodne uznávaným odborníkom Dr. Vincentom Carbonom, BCBA-D. Workshop bol určený odbornej aj laickej verejnosti.


október 2017

Ďakujeme za materiálne dary (atramentová tlačiareň, náplne do tlačiarne, projektor, laminátor, fólie na laminovanie, 2x tablety pre deti).

Výška finančnej podpory: 728,46 eur

Za podporu ďakujeme: Firma Visual Reading, j.s.a


október 2017

Realizácia priestorov terapeutického centra VIA ABA vo Zvolene, ktoré bude dlhodobo slúžiť ako vzdelávacie centrum pre deti s PAS, ich rodiny a odborníkov z celého Slovenska. Centrum je zamerané na priamu prácu s deťmi a ich rodičmi poskytovaním kvalitných vzdelávacích programov s dlhodobým cieľom maximálnej samostatnosti dieťaťa a jeho plného zapojenia sa do života v komunite. Finančný dar od Mesta Zvolen
bol použitý na materiálne vybavenie centra (nábytok).

Výška finančnej podpory: 700 eur
Za podporu ďakujeme: Mesto Zvolen


24. júl 2017

Založili sme VIA ABA, o.z.