ABA Workshopy

„Pomóc, moje dieťa si nevie vypýtať čo chce!“ 

 

Srdečne Vás pozývame na intenzívny ABA workshop: v termíne 21 Máj 2022 v terapeutickom centre VIA ABA vo Zvolene.

Dieťa s autizmom, alebo inou vývinovou poruchou, ktoré nerozpráva, nemá alternatívny spôsob komunikácie a nevie efektívne komunikovať svoje potreby (nevie presne vyjadriť čo chce, nechce, alebo potrebuje), nemá medzi nami ľahký život. Interakcie s inými ľuďmi sú pre dieťa náročné, frustrujúce a plné nedorozumení.

Máme pre Vás dobrú správu. Je možné dieťaťu pomôcť a je možné ho naučiť funkčne komunikovať s ľuďmi okolo neho. Učenie komunikácie vedie k okamžitému zvýšeniu kvality života dieťaťa a jeho rodiny, k zníženiu frustrácie a problémových správaní, k zvýšeniu záujmu o iných ľudí a interakcie s nimi. U detí, ktoré ešte nerozprávajú, učenie komunikácie v znaku podporuje rozvíjanie vokalizácií. Príďte sa naučiť ako na to.

Workshop je vhodný pre rodičov aj odborníkov

Prihlásenie a viac informácií na viaaba@outlook.com

Pozvánka ABA2 ZV, MÁJ 2022